كشتن يك كولبر ديگر كورد در نوسود

Kmmk:

عصر امروز چهارشنبه ١١ مهرماه ٩٧ خورشيدى يك كولبر كورد به مشخصات ” عظيم احمدى ” ٤٢ ساله اهل روستاى تشارى نوسود در كوهستانهاى سۆنى هدف شليك مستقيم نيروهاى نظامى جمهورى اسلامى ايران قرار گرفت و جانش را از دست داد.

به نقل از گزارش نامبرده با وجود اينكه هيچ گونه بارى همراه نداشته ولى به وى تيراندازى كرده و پس از كشتن جسد وى را رها كردند.

قابل ذکر است که تنها در یک ماه یعنی ماه شهریور هشت کولبر کشته و بیست کولبر دیگر زخمی شده‌اند.
کشتار کولبران کورد در حالیست که سیاست رسمی حکومت ایران از ابتدای حاکمیتش تبعیض و نگاه امنیتی به شرق کوردستان بوده و این بخش از کوردستان را در فقر نگه داشته است.

جمعيت حقوق بشر كوردستان