شرايط وخيم پناه‌جویان در كشورهاى بوسنى، كرواسی و صربستان

Kmmk: گزارشگر جمعيت حقوق بشر كوردستان در رابطه با وضعيت پناه‌جویان و پناهندگان در خارج و بخصوص مسير اروپا، طبق گفته‌هایی یک زن چهل‌ساله به نام عدالت محمديان گزارشى تهیه‌کرده است:

مدت یک سال كه من با پسر ۲۲ ساله و دختر ١٥ ساله‌ام از ايران خارج‌شده‌ام، پس از متحمل شدن سختی‌های فراوان و رسيدن به صربستان و بعد از هشت ماه ماندن در اين كشور، به كشور بوسنى و پس‌ازآن به‌به كرواسى رسيديم و در مسیر این کشور پليس کرواسی ما را بازداشت و هرچه پول و موبایل به همراه داشتيم از ما گرفتند و دوباره به داخل مرز بوسنى بازگرداندند و در آنجا با زحمت بیش‌ازحد یک چادر کوچکی را فراهم کردە و در آن به سر می‌بریم. در میان دو هزار پناه‌جوی ديگر ما تنها به‌صورت خانواده اینجایم و در ميان جنگلى كه نزديك یک روستاست جا گرفته‌ایم ولى پليس با استفاده از باطوم بارها به ما حمله‌ور شده و یک پناه‌جو به نام شاپوريان در این یورش‌ها به‌شدت مجروح شد.

خانم عدالت محمديان در ادامه وضعيت نابسامان رخ‌داده، از رنج و مشقت خود گفت: حتى براى خريد لقمه‌ای نان خشك پولى همراه نداشته و راه رفتن به هر طرف بسته‌شده است و ما از سازمان‌های مدنى و حقوق بشرى جهانى تقاضاى زوم كردن دوربين و گزارش‌های خود به اين پناه‌جویان مرزهاى اروپا را داريم تا كمكى انسان دوستانه براى اين پناه‌جویان اعمال شود كه به اميد زندگى بهتر در بهشت رؤيايى اروپا اين راه و در برگرفته‌اند.

لازم به ذكر است، خانم عدالت داراى پسرى به نام «پويا خیر الهی» بیست‌ودوساله و دخترى به نام «زيلان» پانزده‎ساله می‌باشد كه براى یک زندگى آزاد این راه سخت و زندگی در غربت را برگزیده‌اند.

جمعيت حقوق بشر كوردستان