روزنامه نگار، کورد اجلال قوامی به زندان محکوم شد

KMMK:

اجلال قوامی، روزنامه نگار و فعال مدنی ، از سوی دادگاه ۱۰۹ کیفری ۲ ایران در  شهر سنه بە اتهام نشر اکاذیب بە قصد تشویش اذهان عمومی، به ۸ ماه حبس تعزیری محکوم شد.

نامبرده  ماه پیش در خصوص این پرونده تفهیم اتهام شدە بود. این در حالیست که  این فعال مدنی در رابطه با پرونده ای دیگر ، در  ۲۲ آبان ماه سال جاری، به اتهام تبلیغ علیه نظام در شعبه چهارم تجدیدنظر دادگاهی شود.

‫قابل ذکر است که طی چند ماه گذشته ده ها فعال مدنی و سیاسی کورد در شرق کوردستان توسط جمهوری اسلامی ایران بازداشت شده اند.
جمعیت حقوق بشر کوردستان