تاييد حكم ٢٢ سال حبس دو شهـروند كورد متهـم به عضويت در يگانهـاى مدافع خلق

KMMK:

٣١ شهـريور ١٣٩٧ ، حكم دو شهـروند كورد به نامهـاى رحيم محمودى اذر و مصطفى قادر زينب كه پيشتر هـر كدام به ١١ سال حبس، محكوم شده بودند، از سوى دادگاه تجديد نظر در اورميه تأييد شد.

رحيم محمود اذر، فرزند عبدالرحمان، ٢٠ ساله و ساكن اروميه و مصطفى قادر زينب، فرزند رسول، ٢٨ ساله و ساكن شهـرستان بوكان، كه چند سال پيش جهـت مبارزع با نيروهـاى داعش به عضويت يگانهـاى مدافع خلق، در غرب كوردستان درامده بودند.

اتهامات این دو شهروند کورد، عضویت در يگانهـاى مدافع خلق (YPG)، و ارتكاب اقدامات ضد امنيتى و تبليغ عليه نظام جمهـورى اسلامى عنوان شده است.

شايان ذكر است كه اين دادگاه در حالى برگزار شده است كه نامبردگان بدون حق داشتن وكيل در دادگاه حاضر شده اند.

بر اساس يك منبع مطلع، مصطفى قادر زينب در شهـر دمشق كشور سوريه توسط سپاه پاسداران جمهـورى اسلامى ايران، در حال زخمى بودن كه در نتيجه نبرد با نيروهـاى داعش روى داده بود، دستگير گرديده و سپس به بازداشتگاه اطلاعات سپاه در تهـران منتقل شده بود.
سپس بعد از سه روز بازجوي به بازداشتگاه اطلاعات سپاه در اورميه منتقل گرديده و حكم ١١ سال زندان را به او ابلاغ نمودند.

جمعيت حقوق بشر كوردستان