خودسوزى يك جوان در بوكان

KMMK:

شنبه٣١ شهريور ماه امسال يك جوان ٢٥ ساله اهل روستاى ” ينگيجه ” در حومه ى شهر بوكان با اقدام به خودسوزى جان خود را از دست داد.

به نقل از گزارش سايت خبرگزارى موكريان ، تا انتشار اين خبر علت خودسوزى اين جوان مشخص نيست ، ولى طبق گفته هايي مشكل روحى و روانى داشته ، در ضمن افسردگى و مشكلات امروزه ى جامعه كه به دليل فشارهاى اقتصادى و بيكارى درگير هستند بخشى از اين بيماريهاى روحى و روانى مى باشد.

جمعيت حقوق بشر كوردستان