ارسلان خودکام بە اعدام محکوم شد

KMMK:
ارسلان خودکام، زندانی محبوس در زندان مرکزی ایران در اورمیه به اتهام “جاسوسی و همکاری با احزاب معاند نظام” به اعدام محکوم شد. وی از اعضای سپاه پاسداران در شهر مهاباد است.

به گزارش کمپین دفاع از زندانیان سیاسی و مدنی، “ارسلان خودکام” ۴۷ساله، اهل شهر مهاباد، متاهل و دارای یک پسر ۱۵ ساله است که هم اکنون در زندان مرکزی ایران در اورمیه (دریا) زیر حکم اعدام به سر می‌برد.

ارسلان خودکام در فروردین ماه سال ۱۳۹۷ جهت ماموریتی از طرف سپاه پاسداران از مهاباد به اشنویه مسافرت کرده است وی در این سفر از سوی اطلاعات سپاه بازداشت شد. خودکام مدت سه ماه را تحت بازجویی این نهاد امنیتی و اطلاعات ارومیه سپری کرد و در نهایت به زندان مرکزی ایران در اورمیه منتقل شد.

اتهام اولیه وی که در دادسرا تفهیم شده “همکاری با حزب دمکرات کردستان ایران” عنوان شده که پس از حدود ۶ جلسه محاکمه در دادگاه انقلاب ارومیه پرونده این زندانی امنیتی-سیاسی به شعبه ۳۲ دادگاه نظامی در اورمیه ارجاع و نهایتا طی یکماه گذشته بدون داشتن حق وکیل به اتهام “جاسوسی و همکاری با احزاب معاند نظام” به اعدام محکوم شده است.
جمعیت حقوق بشر کوردستان