مراتع سرپل‌ذهاو و جنگل‌های دَرَوَران و کوسالان طعمه حریق شد

kmmk: بیش از یک هفته است كه جنگل‌ها و مراتع طبيعى دَرَوَران از توابع مریوان و منطقه حفاظت‌شده کوسالان طعمه حریق شده و در آتش می‌سوزند.

بر اساس گزارش‌ها، بيشتر از ٦٠ هـكتار از مراتع سرپل‌ذهاو در دام اين حريق افتاده كه حتی فرماندار سرپل‌ذهاو به وجود آتش‌سوزی‌ها در بلندی‌های روستاى كلاو اشاره نموده است.

شایان‌ذکر است كه تراژدى آتش‌سوزی‌های جنگل‌ها و مراتع طبيعى بخش‌های گوناگون از شرق كوردستان در حال گسترش بوده و جالب اینجاست كه اين رويداد تلخ به شكل واقعى در جامعه انعكاس نيافته است.

دراین‌ارتباط، هـيچ ارگان حكومتى براى مهـار و خاموش نمودن اين آتش‌سوزی‌های مهـيب، هـيچ اقدامى به عمل نیاورده‌اند و تنهـا نيروهـاى مردمى و فعالان محیط‌زیست و بااینکه هـيچ امكاناتى در اختيار ندارند، براى خاموش نمودن اين آتش‌سوزی‌ها تلاش می‌نمایند.

 

جمعيت حقوق بشر كوردستان