جمعیت حقوق بشر کوردستان
اخبار

بازداشت فله ای شهروندان در ربط

KMMK:
سه شنبه ۲۰ شهریور، یک روز قبل از اعتصاب سراسری شرق کوردستان هفت نفر از شهروندان شهر ربط از توابع سردشت توسط اداره اطلاعات ایران بازداشت شده اند.
اسامی تعدادی از شهروندان بازداشت شده که اسامی آنها بدست جمعیت حقوق بشر کوردستان رسیده است به شرح زیر است

جعفر رسول پور، بهمن ددان ساز، محمد اهل روستای لیلانە، محمد امینی اهل روستای سوێروێ، وفا و محمد اهل روستای جبرند.
تا لحظه انتشار این خبر، اسم و نشانی نفر هفتم مشخص نشده است.
این افراد یک روز قبل از اعتصاب سراسری شرق کوردستان در اعتراض به اعدام زندانیان سیاسی کورد محکوم به اعدام، بمباران احزاب کوردستانی و جانباختگان آن  و ترور شش تن از نیروهای مدافع کوردستان(YRK)، بازداشت شده اند.
بر اساس اطلاعات دریافتی، نیروهای اطلاعات ایران در شهر سردشت این افراد را بازداشت کرده‌اند.
جمعیت حقوق بشر کوردستان

Related posts

حقوق بشر و موارد نقض حقوق بشر در شرق کوردستان توسط حکومت ایران

مجروح کردن یک کولبر در پاوه

زخمی شدن چهار کولبر بر اثر واژگونی خودرو