تداوم بازداشت فعالين مدنى شهـر سنه در شرق كوردستان

KMMK:

در تاريخ ٢٢ شهـريور ماه ١٣٩٧ خورشيدى، نيروهـاى امنيتى جمهـورى اسلامى ايران در شهر سنە، ثريا خدرى از فعالين این شهـر را به هـمراه دو فرزندش بارداشت کردند.

بنا بر اطلاع یک منبع موثق، نيروهـاى اطلاعاتى جمهـورى اسلامى ايران، امروز ساعت ٨ صبح بدون داشتن حكم دادگاه به منزل اين زن فعال كورد كه از اعضاى موسسه روجيار كوردستان است، وارد شده و ضمن تفتيش منزل نامبرده، وى را به هـمراه دو فرزندش كه هـر دو دانشجو هـستند، بازداشت كرده اند، و تا اكنون از علت بازداشت و محل نگهـدارى انان اطلاعى در دست نمى باشد.

در ادامه خبر امده است كه: مسلم سعيد پور، هـم از فعالين مدنى اهـل روستاى تنگيسر و ساكن سنه، در تاريخ ٢٢ شهـريور ماه ١٣٩٧ خورشيدى، به اداره اطلاعات سپاه پاسداران جمهوری اسلامی ایران در شهـر سنه احضار شده و بازداشت گرديده است.
اين فعال مدنى كورد در رابطه با اعتصاب گسترده ٢١ شهـريور ١٣٩٧، شرق كوردستان و به ويژه شهـر سنه به اداره اطلاعات سنه احضار و بازداشت شده است.
لازم به ذكر است كه مسلم سعيد پور پاييز سال گذشته نيز به اتهـام شركت در مراسم شادى به مناسبت برگزاى هـمه پرسى براى استقلال اقليم جنوب كوردستان بازداشت و پس از ٢٠ روز با وثيقه ازاد شده بود.

جمعيت حقوق بشر كوردستان