جانباختن يك کاسبکار کورد از سوی نیروھاى نظامى جمهورى اسلامى ايران

Kmmk,

روز چهارشنبه ٢١ شهريور ماه ١٣٩٧ شمسى ، در نتيجه شليك مستقيم نيروهاى نظامى جمهورى اسلامى ايران يك كاسبكار اهل شهر بانه در نزديكى سد ” گاران” شهر مريوان جان خود را از دست داد.

طبق گزارش ، زانا محمدى فرزند اسماعيل و اهل شهر بانه از سوى اين نيروها با تيراندازى مستقيم كه به سينه و شانه وى اثابت كرده بود و همچنين به علت شدت جراحات جانش را از دست داد و جسد نامبرده به بيمارستان بوعلي سيناى شهر مريوان منتقل شد.

جمهورى اسلامى ايران به دليل فشارهاى كشورهاى خارجى و محاصره اقتصادى مجدد ، انتقام ، خشم و كينه خود را بر ملت كورد در شرق كوردستان مى گيرد ، هر چند در چهل سال گذشته روى كار آمدن جمهورى اسلامى ايران اين اعمال بوده ولى در اين أواخر به شيوه اى سيستماتيك و رو به صعود دست به اعدام ، كشتن و تهديد ملت كورد در شرق كوردستان مى كند.

جمعيت حقوق بشر كوردستان