جلوگیری اداره اطلاعات از انتشار اعلامیه عزاداری برای زانیار مرادی در  مریوان

KMMK :

بر اساس گزارش های رسیده خانواده و بستگان زانیار مرادی زندانی سیاسی اعدام شده توسط جمهوری اسلامی ایران در شهر مریوان پس از انتشار اعلامیه روز و تاریخ عزاداری ( روز دوشنبه و سی شنبه ۱۹ و ۲۰ م شهریور ماه ) برای زانیار مرادی در منزل حسین مرادی پدر بزرگ زانیار مرادی با تهدید اداره اطلاعات روبه رو می شوند که در این رابطه عموی زانیار مرادی دستگیر شده و به خانواده ی شان اعلام کرده اند که باید تمام اعلامیه های عزا داری برچیده و جمع شوند در غیر این صورت عموی زانیار مرادی آزاد نخواهد شد ،برای همین آنان ناچار می شوند که همه ی اعلامیه هار جمع کنند.

شایان ذکر است که اعدام زانیار مرادی و لقمان مرادی تنها یک انتقام سیاسی بود نه اتهامی که بر این دو وارد شده بود .

جای یاد آوری است که نزدیک به دو ماه گذشته پدر زانیار مرادی در جنوب کوردستان واقع در شهر پنجوین که مشغول فعالیت های حقوق بشری و مدنی بوده است توسط اعضای سپاه و اداره اطلاعات برون مرزی ترور شد .

جمعیت حقوق بشر کوردستان