جمعیت حقوق بشر کوردستان
اخبار

اعدام كمال احمدنژاد زندانى سياسى كورد در شهر مياندوآب

Kmmk:

دوشنبه ١٩ شهريور ماه ١٣٩٧ شمسى ، ” زندانى سياسى كورد محكوم به اعدام ” كمال احمدنژاد ” فرزند رحيم اهل روستاى” گاميشگولى “مياندوآب در زندان شهر مياندوآب اعدام شد.

به نقل از گزارش كه مركز دموكراسي و حقوق بشر كوردستان تأييد كرده ، دو هفته پيش نامبرده را بدون اينكه به خانواده وى اطلاع دهند به بند ٢ اين زندان انتقال و وى را بودن هيچ ديدارى با خانواد اش اعدام كردند.
لازم به ذكر است كه ، اتهاماتى كه نامبرده به ان محكوم شده بود : عضويت در يكى از احزاب كوردى و كشتن هاشم زينالى عضو سابق سپاه پاسداران بود كه در پاييز سال ٩٤ همراه با افراد ديگرى به نامهاى : هلمت عبدالهى ، ميلاد عبدى ، سعيد سياهى ، سليمان كرى و مصطفي طهازاده كه هر كدام به ١٥ سال زندانى و كمال احمدنژاد به اعدام محكوم شدند.
در حالى اين اعدام صورت گرفته كه پرونده نامبرده هنوز در حال جريان و مداركى مستندى كه وى دست در اين جرم داشته باشد نبوده و برخى از افراد نامبرده شده در روز وقوع اين حادثه در ان مكان نبوده اند.

جمعيت حقوق بشر كوردستان

Related posts

مرگ کولبران تراژدی متداوم/ کاسب‌کار دیگری کشته شد

افسانه بایزیدی فعال دانشجوی کورد اهل بوکان دوبارە  بازداشت شد.

بوکان؛ اعزام زندانی سیاسی سمکو معروفی به مرخصی