جمعیت حقوق بشر کوردستان
اخبار

خودكشى يك زوج جوان در استان ايلام

KMMK:

چهارشنبه ١٤ شهرويور ماه ١٣٩٧ شمسى ، يك زوج جوان به نامهاى ” رضا صحرايى ” و ” ويدا رستمى گراوند ” اهل سرابله ايلام از طريق خوردن قرص برنج به زندگى خود پايان دادند.

علت خودكشى اين زوج ، فقر ، بيكارى و تنگ دستى و فشار مضاعف بوده كه پس از سپرى كردن چند سال زندگى مشترك به زندگى خود پايان داده اند. همچنين اين زوج جوان دو فرزند به نامهاى ” برديا و برنا ” دارند و در اين سن كم تا أبد از داشتن پدر و مادر محرومند.

لازم به ذكر است كه ،ميزان خودكشى در شرق كوردستان بيشتر از هر منطقه ى ديگري از ايران افزايش يافته است و اين ميزان از خودكشى موجب شده كه يك زوج جوان با وجود داشتن دو فرزند تصميم به خودكشي ميگيرند تا جلو فرزاندنشان به دليل فقر و بيكارى شرمنده نباشند .
سياستهاى تبعيض و فقير كردن ملت كورد از سوى جمهورى اسلامى ايران همه ارزش هاى انسانى را زير پا نهاده تا حدى كه شيرازه خانواده كاملاً از هم پاشيده شده است.

جمعيت حقوق بشر كوردستان

Related posts

احضار چهل كارگر نيشكر هفت به دادگاه شهر شوش

خودکشی یک جوان کامێرانی

اعدام یک زندانی کورد در زندان یزد