تداوم بازداشت شهروندان کورد در شرق کوردستان

KMMK:پنج شنبه ۸ شهریور ماه ۱۳۹۷ خورشیدی، یک شهروند کورد با نام ” لطیف احمدی ” از اهالی شهر جوانرود در شرق کوردستان بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شده است.

قابل ذکر است که نامبرده به اتهام همکاری با یکی از احزاب اپوزیسیون کوردستانی بازداشت شده و با وجود گذشت چند روز هنوز از مکان نگهداری وی اطلاعی در دسترس نمیباشد.

نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی ایران در شرق کوردستان با هرگونه فکریت مخالف به طور جدی برخورد کرده و معترضان را با اتهامات بی پایه و غیر اساسی بازداشت نموده و تحت فشار و بازجویی قرار دادە  به تحمل حبس طولانی محکوم میکنند.

جمعیت حقوق بشر کوردستان