كشته شدن يك كولبر در منطقه مرزى پيرانشهـر در شرق كوردستان

KMMK:در تاريخ ١٠ شهـريور ١٣٩٧ يك كولبر جوان به نام محمود كتابى، اهـل شهـرستان بانه جان خود را بر اثر شليك مستقيم نيروهـاى مرزى جمهـورى اسلامى ايران از دست داد.

در ادامه خبر امده كه محود كتابى متأهـل بوده و داراى يك فرزند هـشت ساله مى باشد.

جمعيت حقوق بشر كوردستان