رامین حسین پناهی به زندان رجایی شهر کرج منتقل شد

kmmk:

سه شنبه ۲۳ مرداد، رامین حسین پناهی زندانی سیاسی کورد از زندان جمهوری اسلامی ایران در شهر سنه به زندان رجایی شهر منتقل شد.

قابل ذکراست که: حکم اعدام رامین در دادگاه تجدید نظر ایران برای باردیگر تائید شده است و علیرغم درخواست نهادهای مربوط به حقوق بشر و اعتراض مردم و خیابان سیاسی کوردستان برای توقف حکم اعدام این زندانی سیاسی، جمهوری اسلامی ایران در تلاشاست تا حکم اعدام رامین را اجرا کند.

احتمال میرود انتقال رامین حسین پناهی بخشی از نقشه جمهوری اسلامی ایران برای اجرای حکم اعدام وی باشد.

جمعیت حقوق بشر کوردستان