قطع پای جوان ۲۰ ساله بر اثر انفجار مین در پاوە

KMMK: مدیرکل مدیریت بحران ایران در کرماشان از قطع شدن پای مرد جوان براثر انفجار مین در شهرستان پاوه خبرداد.

رضا محمودیان اظهار داشت: انفجار مین به جا مانده از دوران جنگ ایران و‌عراق در شهرستان پاوه باعث قطع شدن پای جوانی در روستای شمشیر پاوه شد.
ساکنین مناطق روستایی در شرق کوردستان در معرض خطر این مینها بوده و زندگی آنها و دامدو طیور آنها با مشکلات زیادی روبرو شده است.
قابل ذکر است که حکومت ایران میادین بزرگی را در مناطقی از شرق کوردستان ایجاد کرده است، این میادین مین سالانه ده ها قربانی میگیرند.
جمعیت حقوق بشر کوردستان