بازداشت ۱۲ کولبر در سردشت

KMMK:بیستم مرداد ساعت ۱۲ شب به وقت شرق کوردستان نیروهای جمهوری اسلامی ایران بیشتر از ۱۲ کولبر کورد را در نزدیکی روستای بیوران از توابع سردشت بازداشت کردند.

به گفته یکی از شاهدان عینی روستای بیوران این کولبرها پس از بازداشت از سوی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران به پاسگاه کپران منتقل شده اند که در مابین شهر سردشت و روستای بیوران واقع است.

قابل ذکر است که: از شروع کار کولبری در شرق کوردستان نیروهای جمهوری اسلامی ایران با وحشیانه ترین روشها کولبران کورد را میکشند، فراری میدهند، مجروح میکنند و بازداشت میکنند و در پی این اعمال خشونت آمیز که در مقابل کولبران کورد قرار دارد تا کنون دهها کولبر کورد جانشان را از دست داده اند و صدها تن دیگر مجروح و بازداشت شده اند.

جمعیت حقوق بشر کوردستان