تجمع اعتراضی چغندکاران بوکان و نقده در کارخانه قند نقده

تجمع اعتراضی چغندکاران بوکان و نقده در کارخانه قند نقده
KMMK:
چهارشنبه ۱۷ مرداد ۱۳۹۸,جمعی از کشاورزان چغندرکار نقده و بوکان در اعتراض به عدم پرداخت مطالباتشان از سوی شرکت قند نقده در محل کارخانه تجمع اعتراضی برگزار کردند.
سلمان قدرتی، رییس هیئت مدیره نظام صنفی کشاورزی و منابع طبیعی حکومت ایران در استان اورمیه اظهار داشت: علت اعتراض چغندرکاران عدم تسویه مطالبات آنها است که از سال زراعی ۹۶تاکنون مانده است.نامبرده اعلام کرد که کشاورزان در شهریور ۹۶ برداشت چغندرشان را انجام داده‌ و به کارخانه تحویل دادند. از آن زمان تاکنون مطالبات آنها پرداخت نشده است.
چغندر محصول هزینه‌بری است. هزینه کاشت، داشت و برداشت آن بسیار بالا است. کشاورزان و کارگران چغندرکار اکنون کلی بدهی دارند. با توجه به عدم پرداخت مطالبات سال گذشته و پیش‌رو بودن زمان برداشت امسال در ماه شهریور، کشاورزان نگران و ناراضی از وضعیت کنونی هستند.
قابل ذکر است که این چغندرکاران میبایست همراه نزد خود ، جوایزی شامل ۲ کیلو قند مجانی به نرخ دولتی بین ۱۴۰۰ الی۱۵۰۰ تومان و ۲۰ کیلو هم تفاله آن را می‌گرفتند. این در حالیست که نه این هدایا را دریافت می‌کنند نه مزد انها پرداخت میشود.
جمعیت حقوق بشر کوردستان