تجمع اعتراضی کارمندان و کارکنان گمرک تمرچین

KMMK:سه‌شنبه ۱۶مرداد ۱۳۹۷, جمعی از کارمندان و کارکنان گمرک تمرچین (حاجی عمران) در مرز پیرانشار در اعتراض به عدم پرداخت حقوق‌های معوقه خود دست به اعتصاب زدند.
بر اساس اطلاعات دریافتی، تجمع ۱۶ مردادماه این معترضان، تلاشی جهت واداشتن مسئولین حکومت ایران به پرداخت حقوق‌های معوقه آنها و رفع تبعیض بین کارکنان بومی و غیربومی بوده است.
از حدود ۴۰ نفر کارمندان و کارکنان این بخش تنها ۲۰ نفر از آنان از ساکنین بومی این منطقه بوده و بقیه کارکنانی غیربومی هستند که توسط رئیس بخشی خصوص گمرک استخدام شده‌اند. در حالی که حقوق کارمندان غیربومی به موقع پرداخت می شود اما حدود یک سال است که کارکنان بومی از دریافت حقوق خود محرومند.
در نتیجه اعتصاب روز گذشته، مسئولین گمرک قول مساعد داده‌اند که حقوق معوقه را تا آخر مردادماه امسال پرداخت کنند.
این کارمندان معترض اعلام کرده‌اند که در صورت عدم پرداخت حقوق معوقه‌شان تا آخر این ماه، قصد دارند تجمعات اعتراضی خود را دوباره از سر بگیرند.
جمعیت حقوق بشر کوردستان