کارگران شهرداری سردشت تجمع اعتراضی انجام دادند

KMMK: چهارشنبه ۱۷ مرداد ۹۷ کارگران شهرداری سردشت در اعتراض به مطالبات مزدی و نپرداختن حق بیمه آنها، دست از کار کشیدند و تجمع اعتراضی برگزار کردند.
بر اساس اطلاعات رسیده، تجمع کنندگان خواستار رسیدگی فوری به خواسته‌های برحق خود شده و اعلام کرده‌اند، عدم دریافت مزد، باعث شده که از تامین هزینه‌های جاری زندگی باز بمانند.
عدم پرداخت دستمزد این کارگران در خالی است که روز به روز با قیمت اشیا و اجناس افزایش یافته و زندگی را بر مردم سخت کرده است.
در ارتباط با حق بیمه، این تجمع کنندگان اعلام کرده‌اند که بیمه حق قانونی آنها بوده و باید شهرداری سردشت بدون فوت وقت اقدام به پرداخت آن نماید.
جمعیت حقوق بشر کوردستان