مرگ یک کولبر به دست نیروهای هنگ مرزی ایران

KMMK: روز ۱۶ مرداد ماه ۱۳۹۷، در مرز میان جنوب و شرق کوردستان در منطقه قندیل، یک کولبر کود با نام حاصل بادبرین اهل روستای ترکش در پیرانشار با شلیک مستقیم نیروهای هنگ مرزی جمهوری اسلامی ایران کشته شد.

بر اساس گزارش این کولبر جوان ۱۸ سال سن داشته است.

گرانی و بیکاری در شرق کوردستان زندگی را بر مردم سخت کرده و مسئولین جمهوری اسلامی ایران تنها راه حل را سرکوب مردم وکشتار مردم میدانند، به همین دلیل  روزانه کولبران و کاسبکاران را به قتل میرسانند.

جمعیت حقوق بشر کوردستان