امار سیزده هزار نفری کودک آزاری در اورمیه تنها در یک سال

KMMK: کودک آزاری به بدرفتاری با کودکان شامل سوء استفاده و آزار کودک (جسمی، جنسی، روانی و غفلت) و کلیه اعمالی که برای رشد و سلامت کودک مضر است گفته می شود. کودک آزاری ریشه های متفاوتی دارد که مشکلات اقتصادی،عدم اموزش، مشکلات روانی، ازدواج‌های اجباری، آگاهی نداشتن از عواقب خشونت علیه کودکان، عوامل فرهنگی، اعتیاد والدین، اختلالات خانوادگی و خلاء قانونی برای مجازات کودک آزاران از جمله موارد آن می‌باشد.
بر اساس گزارش نهادهای حکومتی ایران، سامانه ۱۲۳ اورژانس اجتماعی استان اورمیه تنها در سال ۱۳۹۶ بیش از ۱۳ هزار مورد تماس در استان اورمیه را ثبت کرده است که این فقط آمار کودک آزاری هایی است که اطلاع داده شده است.
هر نوع رفتار صادره از سرپرست های قانونی با کودکی که توان دفاع از خود را ندارد که منجر به تهدید و یا آسیب جسمی و روانی شود، کودک آزاری است.
جمعیت حقوق بشر کوردستان