یک کولبر کورد در سلماس با شلیک مستقیم نیروهای مرزبانی کشته شد

kmmk: در ۱۰ مرداد ما ۱۳۹۷ خورشیدی در مرز سلماس نیروهای هنگ مرزی جمهوری اسلامی ایران بر روی گروهی از کولبران کورد آتش گشودند و در نتیجه یک کولبر کورد جانش را از دست داد.

بر اساس گزارش در نتیجه شلیک مستقیم نیروهای هنگ مرزی جمهوری اسلامی ایران در مرز سلماس یک کولبر کورد بانام ” سلیمان بادوشیوه ” فرزند عیسی اهل روستای درگه جانش راازدست داده است.
قابل ذکر است که نامبرده متاهل بوده و تنها نان آور خانواده بوده است.

با استناد به مركز آمار جمعيت حقوق بشر كوردستان، در سال ٢٠١٧ ميلادى به علت حمله‌ی نيروهـاى نظامی جمهـورى اسلامى ايران، تعداد ١٤٥ كولبر زخمى و کشته‌شده‌اند و هـمچنين تا پايان ماه مهِ ٢٠١٨ تعداد ٢٠ كولبر ديگر به علت شليك مستقيم و تعقيب و گریز از جانب نيروهـاى مذکور، از ارتفاع سقوط کرده و جان خود را ازدست‌داده‌اند.

جمعيت حقوق بشر كوردستان