آتش سوزی در جنگلهای مریوان

kmmk: روز پنج شنبه ۱۱ مرداد ماه ۱۳۹۷ خورشیدی جنگلهای روستای ” شرکه ” از توابع مریوان دچار آتش سوزی شدە و بخش وسیعی از این جنگلها در آتش سوختند.

بر اساس گزارش، هیچ یک از ادارات و سازمانهای ذی ربط دولتی هیچ گونه کمک و همکاری با افرادی که به صورت نیروی مردمی داوطلبانه برای خاموش کردن آتش به این منطقه رفته بودند، نداشته و تنها اعضای انجمن سبز چیا بعد از سعی و کوشش فراوان توانستند آتش را مهار بکنند.

قابل ذکر است که: سپاه پاسداران جمهوری اسلامی ایران همیشه در صدد است به منظور خالی از سکنه کردن روستاها، با هدف استفاده نظامی از این مناطق و ساخت پایگاههای نظامی با کمک افراد و نیروهای تحت کنترل خود این مناطق را به آتش بکشد.

جمعیت حقوق بشر کوردستان