۹ روز اعتصاب اعتراضی کارگران شهرداری صلوات آباد

kmmk: از تاریخ ۳۱ خردادماه سال ۱۳۹۷ خورشیدی، کارگران شهرداری صلوات آباد از توابع شهر سنه «سنندج» به دلیل عدم پرداخت دستمزد اقدام به اعتصاب نموده‌اند.

نظر به گزارش، این کارگران مدت هفت ماه حقوق معوقه، دو سال اضافه‌کاری و ۳ سال عیدی خود  را دریافت نکرده‌اند.

این در حالی است که؛ با پرداخت نشدن دستمزد این کارگران که منبع اصلی امرارمعاش خود و خانواده‌شان است. این اقدام منجر به بروز ده‌ها ناهنجاری اجتماعی، ازجمله «خودکشی، اعتیاد، از هم پاشیدن بنیان خانواده و…» خواهد شد. طبق قوانین کار اضافه‌کاری و عیدی کارگران باید در وقت مقرر پرداخت شود.

جمعیت حقوق بشر کوردستان