خودکشی دو دختر نوجوان در مناطق زلزله‌زده کرماشان

kmmk: روز یکشنبه هفتم مرداد ۹۷ دو دختر نوجوان اهل سرپل‌ذهاو بە دلیل فشار زندگی و نبود امکانات بعد از زلزله بە زندگی خود پایان دادند.

به گفته یک منبع آگاه: نوشین رستمی، ۱۶ سالە اهل روستای «قلخانی» و مریم رستمی، ١٧ سالە اهل روستای زعفران از راه خوردن قرص بە زندگی خود پایان داده‌اند.

زندگی مشقت‌بار پس از زلزله کرماشان و عدم امید به آینده و شرایط روحی و روانی نامناسب، عدم کارایی نهادهای حکومتی در رفع بحران روحی و روانی بعد از حادثه‌های ازاین‌دست، موجبات خودکشی شهروندان زلزله‌زده را فراهم نموده و تاکنون ده‌ها نفر از پیر و جوان به دلیل این مشکلات به زندگی خود پایان داده‌اند.

جمعیت حقوق بشر کوردستان