۹ زندانی در شرق کوردستان اعدام شدند

نُه زندانی در زندان‌های جمهوری اسلامی ایران در کرماشان و اورمیه به دار آویخته شدند.

kmmk: امروز یکم مردادماه سال ۱۳۹۷ خورشیدی، سه زندانی با اتهام قتل در زندان جمهوری اسلامی ایران در اورمیه اعدام شدند.
هویت زندانیان اعدام‌شده: «محمود حمزه زاده»،«کمال سلطانی اهل بوکان» و «فاروق دریایی فرزند مجید اهل شنو (اشنویه)» احرازشده است.

از سوی دیگر روز ۲۹ تیرماه، پنج زندانی که به اتهام «قتل» به مرگ محکوم‌شده بودند، در زندان جمهوری اسلامی ایران در کرماشان اعدام شدند.

هویت یکی از زندانیان «علیرضا آشوری» بوده که به همراه ۴ زندانی دیگر با اتهام «قتل» اعدام شدند. (تاکنون هویت چهار زندانی دیگر احراز نشده است.)

همچنین در زندان مذکور روز چهارشنبه ۲۷ تیرماه، یک زندانی بانام «صالح خانی زاده فرزند عبدالله ۶۵ ساله و اهل شهر جوانرو» به اتهام «قتل» اعدام شد.

جمعیت حقوق بشر کوردستان