دو شهروند بوکانی بازداشت شدند

دو شهروند بوکانی بازداشت شدند
KMMK:
روز ۲۶ تیر، کریم و شهرام سیدزاده دو شهروند بوکانی توسط نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی ایران بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شده اند.
این دو شهروند کورد بوکانی در شرق کوردستان با اتهام حمایت از اعتصاب بازاریان بانه ای بازداشت شده اند.
قابل ذکر است که شهروندان بانه ای مدت حدود یک ماه اعتصاب عمومی کرده و خواهان بازگشایی مرزها بودند.
به همین دلیل افراد زیادی به اتهام شرکت و یا حمایت از این اعتصاب عمومی بازداشت شدند.
این دو شهروند کورد در حالی بازداشت شده‌اند که فشارهای جمهوری اسلامی ایران بر جامعه شرق کوردستان روزبه‌روز بدتر شده و زندگی عادی مردم را نیز مختل کرده است.
جمعیت حقوق بشر کوردستان