میلاد ساعدپناه در سنه بازداشت شد

KMMK:سه‌شنبه ۲۶ تیر، میلاد ساعد پناه ساکن در شهر سنه شرق کوردستان در پارکی در این شهر بازداشت شد.
بازداشت این شهروند کورد در حالی صورت گرفته است که هیچ گونه حکمی مبنی بر بازداشت و یا دلیل بازداشت وی ارائه نشده و نامبرده را بدون اعلام هیچ دلیلی بازداشت و به بازداشتگاه منتقل کرده‌اند.
قابل ذکر است که نامبرده توسط نیروهای لباس شخصی جمهوری اسلامی ایران بازداشت شده ایت، تا لحظه انتشار این خبر از محل بازداشت وی اطلاعی در دست نمیباشد.
قابل ذکر است که جمهوری اسلامی ایران فشارهای خود را بر جامعه شرق کوردستان تشدید کرده و اقدام به بازداشت های بی‌دلیل شهروندان می‌کند.
جمعیت حقوق بشر کوردستان