اعلام ممنوعیت آموزش زبان مادری بە دانش آموزان / آموزش به زبان مادری خطرناک اعلام شد!

Kmmk: بەنقل از خبرگزاری حکومتی فارس، وزیر آموزش‌وپرورش محمد بطحایی در سفرش بە استان اصفهان و در جمع معاونت‌های آموزشی ابتدایی و عشایر ایران اظهار کرد: در برخی مناطق مشاهده شدە با زبان محلی «مادری» بە دانش آموزان آموزش دادە می‌شود؛ این موضوع بسیار خطرناک است!

این اظهارت در حالی اعلام می‌شود کە در پی سالیان متمادی سیاست محدود کردن زبان‌ها و گویش‌های مختلف در ایران اجرا می‌شود و حتی انجمن‌ها و کلاس‌های آموزشی در خارج مدارس با مشکلات عدیده‌ای روبرو هستند.

اصرار بر چنین سیاست‌هایی در حالی کە نزدیک بە بیش از نیمی از جمعیت ایران (طبق آخرین سرشماری‌ها جمعیت ایران بالغ‌بر ۸٠ میلیون نفر است) غیر فارس زبان می‌باشند؛ چیزی به‌جز تبعیض و سعی در اضمحلال آن‌ها نیست.

در سطوح ابتدایی مخصوصاً این امر منجر بە عقب ماندن و کاهش علاقه‌ی تحصیلی در این ردەی سنی می‌شود کە بە علت عدم توانایی تطبیق سریع با زبان فارسی روی می‌دهد. همچنین بانیان این سیاست‌ها بااطلاع از این موضوع کە زبان یکی از ارکان اساسی شناختی و هویت بخشی افراد است سعی در یکپارچه‌سازی زبانی از سنین کودکی و با خطرناک معرفی کردن زبان‌های غیرفارسی در جغرافیای ایران سامانمند دست بە انحلال زبان و فرهنگ این ملیت‌ها بزنند.

نگاهی کوتاه بە حق آموزش زبان مادری از دریچه‌ی قراردادهای حقوق بشری:

حق آموزش به زبان مادری، در بسیاری از اسناد و معاهدات حقوق بشری مثل منشور زبان مادری، اعلامیه جهانی حقوق زبانی، بندهای ۳ و ۴ ماده ۴ اعلامیه حقوق اشخاص متعلق به اقلیت‌های قومی، ملی، زبانی و مذهبی، ماده ۳۰ کنوانسیون حقوق کودک، ماده ۲۷ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی مورد تأکید قرارگرفته است. اصل پانزدهم قانون اساسی جمهوری اسلامی هم بر حق تحصیل به زبان مادری در کنار زبان فارسی در مدارس تأکید دارد.

 

جمعیت حقوق بشر کوردستان