تداوم بازداشت شهروندان کورد/ چهار شهروند بازداشت شدند

KMMK: بیستم تیرماه سال جاری، «عبدالواحد امین‌پور» اهل مهاباد در شرق کوردستان، به اتهام «ارتباط با یکی از احزاب اپوزیسیون کوردستانی» توسط نیروهای امنیتی ایران بازداشت و به مکان نامعلومی انتقال دادە شد.

ازسوی دیگر در همان تاریخ، نیروهای وزارت اطلاعات‌ ایران در مریوان سه شهروند به نامهای «وریا فرجی» ٣١ ساله فرزند عبدالله و «هوشیار کسرایی» ۴١ ساله فرزند رشید هر دو از اهالی روستای نی و «عطا فتاحی» فرزند محمد از اهالی روستای سردوش بازداشت کردند.

از دلیل بازداشت و مکان انتقال این شهروندان اطلاعی در دست نیست.

لازم به یادآوری است: طی ده روز گذشته ده ها شهروند کورد با طرح اتهامات واهی از سوی نیروهای امنیتی بازداشت و از سرنوشت اکثر آنان اطلاعی در دست نیست.

جمعیت حقوق بشر کوردستان