خودکشی شهروند کورد در شهرستان سقز

kmmk

یک شهروند کورد ساکن شهرستان سقز در شرق کوردستان با مشخصات ” خلیل عبادی ” از طریق خودکشی به زندگی خود پایان داد.

بر اساس خبر علت اقدام به خودکشی نامبرده بیکاری دراز مدت، فقر و بیکاری گزارش شده است و به همین دلیل با اقدام به خودکشی به زندگی خود پایان داده است.

بر اساس گفته خویشاوندان نابرده به طور مکرر به ادارات دولتی در شهرهای سنه و سقز ( اداره کار و رفاه اجتماعی ) برای نجات از مشکلات پیش رو مراجعه کرده که هر بار به وی جواب رد داده شده است.

باید یادآوری شود که:

در اوایل سال جاری تاکنون ۱۸ مرد و ۱۵ زن و ۸ کودک در شرق کوردستان در اقدام به خودکشی جان خود را از دست داده اند.

جمعیت حقوق بشر کوردستان