صدور دو سال زندان برای یک فعال کورد

kmmk: طی هفته جاری دادگاه انقلاب جمهوری اسلامی ایران در شهر سنه یک شهروند و فعال کامیارانی را به اتهام همکاری با احزاب اپوزیسیون کوردستانی به دو سال حبس تعزیری محکوم کرد.

اقبال قبادی این شهروند محکوم‌شده به حبس تعزیری، در مورخه‌ی ۱۵ شهریورماه ۱۳۹۶ توسط نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی ایران همراه دو فعال کورد دیگر به نام‌های «کیومرث ندیمی» و «هیوا ندیمی» بازداشت‌شده بود.

این زندانی سیاسی کورد قریب ۱۰ ماه است بدون استفاده از آزادی موقت و مرخصی در زندان جمهوری اسلامی در سنه به سر می‌برد.

لازم به ذکر است: «هیوا ندیمی» فرزند محمد کریم و «کیومرث ندیمی» فرزند معروف دی‌ماه سال گذشته با تأمین وثیقه به‌صورت موقت آزادشده‌ بودند.

جمعیت حقوق بشر کوردستان