تعطیلی بخشی از بازار و مغازه‌های کرماشان

KMMK: چهارشنبه ۶ تیرماه سال ۱۳۹۷ شمسی شهروندان و بازاریان کرماشان نیز در برابر افزایش شدید نرخ ارزهای خارجی در برابر پول ایران، نابسامانی‌های اقتصادی، افزایش شدید تورم، گرانی افسارگسیخته و … که به دنبال تحریم‌های اقتصادی غرب علیه اعمال ایران در منطقه به اجرا گذشته خواهد شد، مغازه‌های خود را بستند و در مرکز و جاهای مختلف این شهر تجمعات اعتراضی برگزار کردند.

چند روزی است که به دلیل افت شدید ارزش پول ایران در برابر ارزهای خارجی و فلزات گران‌بها و سیاست‌های پیش‌پاافتاده و سامانمند جمهوری اسلامی ایران در قبال اقتصاد ملتهای جغرافیای ایران، در چند شهر از شهرهای ایران و به‌خصوص تهران و کرماشان مردم دست به اعتراض‌های گسترده‌ای از قبیل تعطیلی بازار و تجمعات اعتراضی زدند.

دولت ایران و مقامات جمهوری اسلامی ایران نیز به‌جای حل و چاره مشکلات شدیداً یک جو امنیتی در شهرهای ایران درست کرده و با وعده‌ی زندانی و اعدام با این اعتراضات برخورد کردند.

جمعیت حقوق بشر کوردستان