کشتە شدن یک کولبر و زخمی شدن یک تن دیگر به دست نیروهای نظامی جمهوری اسلامی ایران

KMMK: در انجام یک یورش و تیر اندازی نیروهای نظامی جمهوری اسلامی ایران در مرزهای دست ساز بین شرق کوردستان و جنوب کوردستان در کوهستان های شهر پیرانشار یک کولبر کشته شد و یک تن دیگر نیز به شدت زخمی شده است .

شوانه محمودی زاده ۲۵ ساله که صاحب یک کودک می باشد در این تیر اندازی کشته شده و ناصر عبدول نیز از ناحیه ی پا تیر خورده است .

در سال های اخیر نیروهای نظامی و امنیتی جمهوری اسلامی ایران از سوی نهادهای دولتی و مقامات جمهوری اسلامی ایران رسما به تیر اندازی و شلیک مستقیم به سوی کولبران کورد موظف شده اند .تنها در یک سال گذشته شمار کشته ها و مجروحین از مرز سد ها تن گذشته و هر روز شاهد قتل عام کولبران در این نواحی مرزی بین شرق کوردستان و جنوب کوردستان هستیم .

جمعیت حقوق بشر کوردستان