خودکشی یک زن جوان در پیرانشار

KMMK :روز ۴ م تیر ماه سال ۱۳۹۷ هجری شمسی یک زن جوان با نام (( گه شاوه ابراهیم پور )) اهل شهر پیرانشار از توابع استانی اورمیە از طریق حلق آویزی به زندگی خود پایان داد.

بر اساس گزارشها این زن به دلیل تنگدستی و فقر دست به خودکشی زده است .
جای یادآوری است که از ابتدای سال ۲۰۱۸ میلادی تاکنون ۱۷ مورد خودکشی مردان ،۱۶ مورد زنان و ۸ مورد کودکان گزارش شده است.
این روزها به دلیل شرایط وخیم اقتصادی ، تنگدستی ، کم درآمدی و در آخر فروپاشی بنیان اقتصادی کشور و … که نتیجه سیاست های جمهوری اسلامی ایران در چند ده گذشته بوده است به شدت بر خانواده ها و اقشار مردم فشار های روانی وحشتناکی آورده است که در نتیجه آن جوانان زیادی دست به خود کشی زده اند.

جمعیت حقوق بشر کوردستان