جمعیت حقوق بشر کوردستان
اخبار

تحت‌فشار قرار دادن خانواده‎ی یک فعال حقوق بشر از سوی آسایش حکومت اقلیم کوردستان

kmmk: محمد هژبری فعال سیاسی و حقوق بشری، طی یک ماه گذشته سه بار از سوی آسایش جنوب کوردستان «اقلیم کوردستان» مورد تهدید و هشدار برای خروج از اقلیم کوردستان قرارگرفته است.

محمد هژبری طی تماسی با جمعیت حقوق بشر کوردستان گفت: «به همراه همسرم شکوه کریمی زیر فشارهای جمهوری اسلامی ایران در اوایل نوروز ۲۰۱۵ به‌ناچار شرق کوردستان را ترک کرده و به جنوب کوردستان مهاجرت کردیم. پس از گذشت نزدیک به ۹ ماه، از سوی UN به عنوان پناهنده پذیرفته شدیم؛ اما بنا بر قوانین حکومت اقلیم کوردستان لازم بود که از حکومت درخواست پناهندگی سیاسی بنماییم، بر همین اساس حزب کومله کوردستان به عنوان فعال و عضو این حزب ما را مورد تائیدی و حمایت خود قرار داد. پس از گذشت یک سال پرونده ما از سوی سازمان آسایش سلیمانیه بررسی شد. هرچند که جواب مثبت از اداره‌ی اطلاعات (زانیاری) گرفته بودیم، اما از سوی اداره ی آسایش سلیمانیه به ما اعلام شد: ما اجازه اقامت در جنوب کوردستان را نداشته و باید جنوب کوردستان را ترک نماییم.»

محمد هژبری در ادامه افزود: «سال ۲۰۱۵ فرزندمان با نام عگید در جنوب کوردستان متولد شد و در حال حاضر به دلیل شرایط نامساعد اقتصادی قادر به خروج از کوردستان نبوده و به دلیل مشکلات امنیتی قادر به بازگشت به شرق کوردستان نیستیم، این درحالیست که من تائیدی سیاسی از سوی حزب کومله را داشته و در مدت زمان خروج از شرق کوردستان خانواده ما بارها از سوی نهادهای امنیتی ایران در مورد برگرداندنمان مورد فشار قرارگرفته‌اند.»

این فعال کورد در پایان از نهادهای مرتبط مانند نهاد امور پناهندگان، حکومت اقلیم، دایره اقامت، آسایش و نهادهای امنیتی حکومت اقلیم کوردستان درخواست کرد: «ما به عنوان یک خانواده سیاسی و به عنوان فعال حقوق بشری از نهادهای مرتبط خواستاریم که تلاش کنند که خطرات موجود در مورد ما را رفع شود و ما پس از ترک وطنمان، در این بخش از کوردستان بدون دلهره و ترس به عنوان پناه‌جوی سیاسی مورد حمایت قرارگرفته وزندگی خود را ادامه دهیم.»

قابل ذکر است که آسایش اقلیم کوردستان اعلام کرده است: «در صورتی که محمد و خانواده وی جنوب کوردستان را ترک نکنند احتمال برخورد شدید و قهرآمیز با آن‌ها بسیاراست.»

براساس گزارشی از (kmmk) پیشتر چندین بار نیروهای اداره‌ی اطلاعات در شهرهای مریوان و سنه به منزل برادرِ محمد هژبری و همچنین منزل مادریِ شکوه کریمی مراجعه کرده و هشدار داده اند که؛ تا پرونده محمد و شکوه سنگین‌تر نشده است، باید به ایران بازگردانده شوند.»

محمد و شکوه هنگام سکونت در شرق کوردستان درزمینه‌ی حقوق بشر و دفاع از حقوق زنان فعال بوده و همچنان مدتی نیز عضو گروه نویسندگان جمعیت حقوق بشر کوردستان بوده اند.

جمعیت حقوق بشر کوردستان

Related posts

مرگ یک کولبر جوان در مرز نوسود

بیم حکومت از اتحاد ملت کوردستان منجر به بازداشت فعالان کورد شد

احضار خانواده فعالان سیاسی از سوی وزارت اطلاعات