خودکشی یک زن جوان در شهرستان مهاباد و مردی جوان در سردشت

kmmk:

امروز جمعه ۱۸ خرداد ۱۳۹۷ خورشیدی یک زن جوان بانام ” کژال اشکوتی” فرزند ابوبکر از طریق حلق آویز کردن خود اقدام به خودکشی کرد و به زندگی خود پایان داد.

به گفته منابع محلی: نامبرده که اهل روستای ” قزل قوپی” از توابع شهر مهاباد است به دلیل مشکلات خانوادگی اقدام به خودکشی کرده است.

از سویی دیگر جوانی بنام اسکندر محمدی ساکن شهرستان سردشت نیز بەعلت فقر و بیکاری بە زندگی خود پایان دادە است .

شایان ذکر است در مدت این دوو روز این دومین خودکشی است کە در شهرستان سردشت گزارش میشود .

جمعیت حقوق بشر کوردستان