شیوع و سرایت بیماری های پوستى در مناطق زلزله زده كرماشان

KMMK:پس از زلزله سال گذشته سرپل ذهاب كرماشان کە منجر بە مجروح شدن هزاران نفر و‌ کشته شدن ,صد ها نفر گردید، همچنین اكثريت ساكنان اين منطقه بى خانمان شدند، خطر افسردگى، خودكشى و شيوع دهها نوع بيمارى پوستى واگيردار در بين ساكنين چادرها كه هنوز باوجود گذشت ٦ ماه پس از زلزله هنوز در چادرها ساكنند، رو به فزونى است.

بر اساس اين گزارش، تا كنون مسئولين جمهورى اسلامى ايران در اين رابطه هيچ پيگيرى و راه حلى براى يارى رسانى به مردم اين ناحيه انجام نداده اند و بيشتر خدمات انجام شده از طرف مردم و ارگانهاى خيريه انجام شده است. متأسفانه در اثر اين بيماريها مواردى از مرگ زنان و كودكان و افراد پير ناشى از آتشسوزى و سرما و خودكشى ديده شده است.
جمعيت حقوق بشر كردستان