خودکشی چهار دختر جوان طی یک هفته

kmmk: امروز پنج شنبه دهم خرداد ماه سال ۱۳۹۷خورشیدی دو خواهر اهل مریوان با حلق آویز نمودن خود به زندگیشان پایان دادند.

به نقل از گزارش، خدیجه سعیدی ۳۵ ساله و آمنه سعیدی ۳۰ ساله ساکن محله تپەی موسک شهر مریوان از طریق به دار آویختن خود، به زندگیشان خاتمه دادند. دلیل خودکشی این دو خواهر فقر و تنگدستی گزارش شده است.

از سوی دیگر چهارشنبه (دوم خرداد) نیز دو خواهر دانشجوی۲۱ ساله و ۲۹ساله در محل یکی از دانشگاەهای کرماشان، با خوردن دارو (قرص) اقدام به خودکشی کردند. که بعد از اعزام به بیمارستان و رفع مسمویت وضعیت آنان مساعد گزارش شد.

لازم به ذکر است که؛ این دو خواهر هم به دلیل وضعیت نابسامان مالی و فقر، اقدام به خودکشی نموده بودند.

به دلیل نابسامانیهای اقتصادی که در جغرافیای ایران وجود دارد، آینده روشن به یک رویا بدل گردیده، به صورتیکه اکثر افراد جامعه قادر به تامین نیازهای اولیه زندگی خود در طول روز نبودە و تنها راه حل برون رفت از این وضعیت را خودکشی میبینند.

جمعیت حقوق بشر کوردستان