زخمی شدن دوکولبر درپی تیراندازی نیروهای نظامی ایران

kmmk: روز دوشنبه هفتم خرداد ماه سال جاری، درپی شلیک نیروهای نظامی جمهوری اسلامی به سوی کاروان کولبران در منطقه سپی ریز شهر شنو (اشنویه) یک کولبر کورد اهل کانی رش به نام”سیروان مرادی” به شدت زخمی شد.

درگزارش دیگری که جمعیت حقوق بشر کوردستان دیروز منتشر کرده بود؛ “خبر از کشته و زخمی شدن دوکولبر دیگر در این یورش نیروهای نظامی به کولبران خبر داده بود.”

از سوی دیگر، یک کاسبکار کورد اهل شهر سلماس در شرق کوردستان، به ظن حمل کالای قاچاق از سوی نیروهای نظامی جمهوری اسلامی ایران مورد شلیک قرار گرفته و به شدت زخمی میشود.

ماف نیوز، هویت این شهروند کورد را “نعمت فرازی” اعلام نموده است.

شرق کوردستان با توجه به منابع غنی طبیعی و وجود دەها هزار شهروند فارغ التحصیل و نیروی کار جوان و وجود صدهاکیلومتر مرز مابین شرق با جنوب و شمال کوردستان، از وجود کارخانه برای منابع طبیعی و بهره گیری از راە اقتصادی موجود، از طریق واردات و صادارت در مرزها بی بهره شده است.

نیروی جوان بیکار در شهرهای شرق کوردستان، بل اجبار به شغل کاذب کولبری روی آورده؛ که روزانه از سوی نیروهای نظامی جمهوری اسلامی ایران مورد هجوم و قتل و عام قرار میگیرد.

بیکاری و عدم رشد و توسعە اقتصادی تعمدی از سوی حکومت جمهوری اسلامی، شرایط ناهنجار و تاسف باری را برای گذران زندگی شهروندان در شرق کوردستان پدید آورده است.

لازم به یادآوری است، برطبق آمارهای غیررسمی بیش از سه میلیون شهروند کورد برای امرار معاش و تامین نیازهای زندگی به کلان شهرهای جغرافیایی سیاسی ایران روی آورده اند.

جمهوری اسلامی ایران به صورت سامانمند و هدفمند شرق کوردستان را بری از هرگونه پیشرفت اقتصادی نموده و عرصه زیستن را برای شهروندان تنگ نموده است.

جمعیت حقوق بشر کوردستان