کشته و زخمی شدن دو کولبر توسط نیروهای نظامی جمهوری اسلامی ایران

KMMK:امروز ۸ م خرداد ماه سال ۱۳۹۷ هجری شمسی نیروهای نظامی جمهوری اسلامی ایران در منطقه “سپی ریز” کاروان کولبران اهل شهرستان شنو را به رگبار گلوله بستە که در انجام ان یک کولبر کشته و یکی دیگر نیز زخمی شدە است.

بر اساس گزارشهای رسیده کولبر جان باختە ” ریبوار مرادی ۲۸ ساله ” اهل روستای کانی رش است که برای امرار معاش خانواده اش به ناچار وارد شغل کولبری شده است .
کولبر دیگر  ” خلیل احمدی ۳۲ ساله ” اهل روستای دروله از توابع شهرستان شنو که بعد از اصابت چند گلوله به دست و پایش، وی را به بیمارستانی در سیدکان واقع در جنوب کوردستان منتقل می کنند و بعد به بیمارستانی دیگر در سوران انتقال می یابد .

بر اساس آمارهای جمعیت حقوق بشر کوردستان در سال ۲۰۱۷ میلادی ۶۱ کولبر کشته و ۸۴ کولبر دیگر نیز مجروح شده اند .

جمعیت حقوق بشر کوردستان