بازداشت شهروند کورد در شهرستان سقز

kmmk:

روز سەشنبە ۲٥ اردیبهشت ۱۳۹۷ خورشیدی شهروندی کورد بە نام “فاروق فیروزی “مقیم روستای قیلسون ــ توابع شهرستان سقز ــ از سوی نیروهای امنیتی بازداشت شد.

بنابەگزارش آژانس مکریان نیوز نامبردە فارغ التحصیل رشتە شیمی بودە و تا بحال دلیل بازداشت ایشان مشخص نگردیدە است .

قابل ذکر است بازداشت و تهدید شهروندان کورد در شرق کوردستان از سوی نیروهای امنیتی و اطلاعاتی جمهوری اسلامی مستمر و بی پایان است و مضاعف بر این فشارها ، گرسنە نگاهداشتن اقشار گوناگون این سرزمین پایانی ندارد .

جمعیت حقوق بشر کوردستان