بحران عدم مدیریت آب در استان سنه

KMMK: عدم مدیریت و مسئول پذیری و انتقال بی رویه آب، مردم بومی را دواتر مشکل و طبیعت استان سنه در شرق کوردستان را رو به خشکالی و تخریب زیرساختهای طبیعی و کشاورزی کشاندە است.

مسئولان حکومتی ایران  همواره از منابع شرق کوردستان به نفع استانهای ایران  سواستفاده کرده اند و با احداث هزاران کیلومتر خط لوله انتقال آب به نقاط مرکزی ایران، آب این مناطق را دزده و مردم شرق کوردستان را از آن بی نصیب میکنند. در کنار سدهای ساخته شده، کشاورزان کورد در مزارع خود به صورت دیم کشت میکنند.

براساس آمار: استان سنه یکی از استانهای پر آب و غنی از نظر منابع آبی و  در بهره وری منابع آبی در جایگاه ۲۷ قرار دارد و این در حالیست که استان خشک و کم آب کرمان در جایگاه دوم قرار دارد.

قابل ذکر است که: وزارت نیرو در تخصیص آب به بخش کشاورزی این استان منصفانه عمل نکرده و با انتقال آب این استان زیر ساخت کشت و زراعت روبه تخریب کامل رفته و بخش کشاورزی در حال منحل شدن است، این در حالیست که با پیشبرد سیاستهای جمهوری اسلامی ایران در شرق کوردستان، بیکاری و فقر در حال گسترش بوده و مشکلات معیشتی مردم روز به روز رو به ازدیاد است.

جمعیت حقوق بشر کوردستان