احتمال اجرای حکم رامین حسین پناهی و ارجاع پرونده وی به اجرای احکام

KMMK: امروز ۲۷ اردیبهشت ۱۳۹۷ خورشیدی پرونده رامین حسین پناهی زندانی سیاسی کورد محکوم به اعدام به منظور اجرای حکم به شعبه چهارم اجرای احکام دادسرای انقلاب جمهوری اسلامی ایران در شهر سنه ارجاع شد.

این خبر زمانیکه آقای حسین احمدی نیاز وکیل رامین حسین پناهی جهت کسب اطلاع از آخرین وضعیت حقوقی موکلش به دادسرا مراجعه کرده بود به وی ابلاغ شده است، و به آقای احمدی نیاز اعلام شده که: پرونده رامین حسین پناهی از شعبه ۳۹ دیوان عالی کشور جهت اجرای حکم به شعبه چهار اجرای احکام شهر سنه ارجاع شده است.

حکم اعدام رامین حسین پناهی در حالی صادر شدە که وی تمامی اتهامات انتسابی به خود را رد کرده و وکیل این زندانی سیاسی کورد نیز این حکم را نا عادلانه و غیر منتظره بیان نموده است.

جمعیت حقوق بشر کوردستان