جمعیت حقوق بشر کوردستان
اخبار

تداوم بازداشت اعضا( ه د پ) و ( د ب پ)

KMMK:پلیس ترکیه با انجام عملیاتی پلیسی بر ضدملت کوردستان، هفت شهروند را بازداشت کردند، سه تن از این افراد رهبران مشترک ( ه د پ ) و ( د ب پ) در شهرک قرچوبانی آزروم در شمال کوردستان بودند، پلیس به منزل شماری از فعالان و سیستمدارهای ( ه د پ ) و ( د ب پ ) را دستگیر کردند.

کازم کلش مسئول مشترک ( ه د پ )، رمزیه سونمز و صدق اوگون مسئولین مشترک ( د ب پ ) شهرک و حسین گنج، اکرم چینتومور، هارون دایان و فرزند ازون در نتیجه عملیات پلیس ترکیه بازداشت شده اند.

تاکنون علت بازداشت فعالان و سیاستمداران اعلام نشده ست، بازداشت شدگان به مرکز پلیس ازروم منتقل شده اند.

جمعیت حقوق بشر کوردستان

Related posts

مرخصی استعلاجی حبیب لطیفی بعد از ١٤ سال زندان

حملە شیمیایی جبهة النصره به شیخ مقصود

انتقال مژگان کاووسی به زندان کچوئی کرج