سالروز اعدام لیلا قاسم فعال سیاسی زن کورد

kmmk: لیلا قاسم متولد شهر خانقین جنوب کوردستان از چهره‌های مبارز زن کورد است که توسط رژیم بعث عراق به دلیل مبارزه برای احقاق حقوق ملت کوردستان اعدام شد.

سال ۱۹۷۴ لیلا قاسم فعالیتهای سیاسی زیادی را در بغداد برای رسیدن به خواسته‌ها و اهداف ملتش به انجام رسانید.

به خاطر تداوم و انجام فعالیتهای سیاسی که از سوی دولت عراق غیرقانونی و به شدیدترین شیوه ممکن برخورد می‌شد در۹ آوریل سال ۱۹۷۴ در دانشکده ادبیات بغداد به بهانه فعالیتهای سیاسی دستگیر و مدتی در زندان ابوغریب در سلول انفرادی رژیم زندانی گردید. در جریان بازداشت با شدیدترین شیوه ها مورد شکنجه قرار گرفت.

در نهایت به دلیل فعالیتهای سیاسی به اعدام محکوم شد.

سرانجام این فعال سیاسی زن کورد در ۱۳می ۱۹۷۴ اعدام شد. از جمله فعالان سیاسی که همزمان با لیلا قاسم اعدام شدند، نریمان فواد، حسن محمد رشید، آزاد سلیمان میران و جواد مراد موندی بودند. این زندانی سیاسی کورد نقش محوری در فعالیت های سیاسی و‌ ورود زنان به سیاست داشت.

لیلا قاسم اولین مبارز زن کوردی بود که توسط حکومت حکومت عراق به عنوان یک زن سیاسی و در راه دفاع از انسانیت و حقوق ملت اعدام شد.

مسیر و فعالیتی که لیلا قاسم انتخاب نمود، در ادامه مبارزات ملت کورد با حضور بیشتر زنان در عرصه های سیاسی تداوم یافت، به شکلی که امروزه جنبش کوردها را میتوان جنبش زنان نامید.

جمعیت حقوق بشر کوردستان