کشف گور دسته جمعی در بیمارستان توحید سنە

KMMK :سه شنبه 18 اردیبهشت ماه، بنا به اخبار رسیده، در جریان تعمیر و نوسازی بیمارستان توحید در شهر سنندج یک گور دسته جمعی با بیش از 80 جسد کشف و پیدا شده است.

گفته می شود که این گور دسته جمعی متعلق به جوانانی است که توسط جمهوری اسلامی در زمان دولت اصلاح طلب محمد خاتمی با استانداری عبدالله رمضانزاده دستگیر و قتل عام شده اند.

این حدس بدور از واقعیت نیست چراکه روز سوم اسفند سال 77 تظاهرات آرام مردم شهر سنندج که جوانان این شهر پیشتاز و پیشاهنگ آن بودند به رگبار بسته شد و شمار زیادی از جوانان به قتل رسیدند و بیش از هزار نفر دستگیر و ابتداء به زندانهای مخوف در پادگان لشکر 28 سنه برده شدند و به دنبال بصورت گروهی عده ای از آنها قتل عام شدند که هنوز جنازه آنان تحویل خانواده هایشان نگردیده است.

مردم شهر سنندج هنوز هم خواهان آدرس محل دفن فرزندان قتل عام شده خود و محاکمه و مجازات آمرین و عاملین این جنایت هستند. این گور دسته جمعی می تواند متعلق به قربانیان این جنایت باشد.

جمعیت حقوق بشر کوردستان