فرماندار سرپل‌ذهاب با شوکر به یک خانواده زلزله‌زده حمله کرد

KMMK: دوشنبه ۱۰ اردیبهشت ماه، فرزند یک شهروند زلزله‌زده به هنگام مراجعه به فرمانداری سرپل‌ذهاب توسط «حمله‌ی شوکری فرماندار» مصدوم شده است.

این شهروند زن زلزله‌زده برای شکایت از وضعیت نامطلوب خود و خانواده‌اش در مناطق زلزله‌زده، خواستار ملاقات با فرماندار و رسیدگی به وضعیت خود شده بود که با برخورد نامناسب رئیس دفترِ «محبت جمالی‌نیا» فرماندار سر پل‌ذهاب مواجه شده است.

ایشان پس از مشاهده برخوردها و توهین‌ها، فرزند خود را به فرمانداری سر پل ذهاب فرا خواند تا به دفاع از مادرش بپردازد.با مراجعه فرزند این خانواده‌ی زلزله‌زده، درگیری شدیدی در ساختمان فرمانداری رخ داد که باعث شد فرماندار از اتاق خود به بیرون آمده و به ارباب رجوع فحاشی کند.

«محبت جمالی‌نیا» فرماندار امنیتی سرپل‌ذهاب برای پایان دادن به درگیری رخ داده در ساختمان فرمانداری، با استفاده از شوکر، ارباب رجوع را مصدوم و راهی بازداشتگاه کرد.

جمعیت حقوق بشر کوردستان